Skip to main content

Få mere for mindre, hurtigere

Hvordan sikrer du, at din dygtige, men travle grafiker ikke bliver flaskehals for virksomhedens formidling? At han eller hun bruger sit kreative talent fokuseret? Og hvis du ingen grafiker har, hvordan sikrer du så, at der altid er ressourcer og kompetencer til at producere formidling af professionel kvalitet? Hurtigt!

Zorse Media har automatiseret og integreret en lang række funktioner og ydelser i softwaren, som normalt kræver specialviden – og derfor kan nu også medarbejdere uden grafiske kompetencer håndtere enhver filtype og ethvert format. Dermed kan alle producere skilte, annoncer, plakater, brochuremateriale og spots til infoskærme, som lever fuldt op til virksomhedens grafiske krav og designprofil.

Softwaren har en intuitiv og simpel brugerflade og findes i flere versionerede udgaver, der matcher forskellige branchers specifikke behov for et enkelt og smidigt formidlingsværktøj.

Zorse – hurtig, præcis, stærk og intuitiv

Intuitiv brugerflade

Brugerfladen er enkel, let forståelig og med visuel godkendelse. Det gør stort set undervisning overflødig. Navigationen i softwaren ligner nemlig noget, du allerede kender – og det er helt bevidst. Arbejdsgangen er altid den sammen, uanset om du producerer en annonce eller et spot til infoskærme. Et højre eller venstre museklik er alt, hvad der skal til.

Automatisk konvertering

Du skal ikke tænke på filformater og størrelser. Hverken når du uploader eller producerer. Billeder og videoer konverteres nemlig automatisk til korrekt format og opløsning, alt efter hvilket medie du producerer til. Det er super enkelt at uploade billeder og videoer til mediedatabasen – og lige så nemt at oprette arkivmapper. Du skal blot uploade billederne i så høj en opløsning som muligt. Billederne kan desuden tilpasses/beskæres direkte i softwaren.

Designguides overholdes

Med skabeloner i virksomhedens design er du sikret ensartede materialer, der overholder jeres designmanual. Ofte bliver grafikeren en flaskehals i produktionen, da det kræver indsigt og grafiske kompetencer at afkode og anvende en designmanual. Men med designede skabeloner kan alle producere indhold, hvor logo, farver og typografi er korrekt gengivet – og billederne fremstår i den rigtige opløsning.

Modulopbygget

Softwarens moduler udgør tilsammen en All-In-One Platform, men kan løbende tilpasses netop din virksomheds behov. Du kan fx begynde med mediedatabasemodulet og tilkoble Digitale Plakater, hvis du har infoskærme hængende. For senere at udvide med Trykte Medier, hvis behovet opstår. Du får et gyldent overblik – og identisk produktionsgang, uanset hvilken opgave der skal løses. Det giver store besparelser.

Browserbaseret

Med Zorse Media kan du producere spot og uploade hjemmefra – og uddelegere konkrete opgaver til andre i organisationen. Softwaren er browserbaseret og rettighedsstyret via personlige logins, så du slipper for at investerer i dyre programmer til alle, som skal producere. Du skal blot på internettet for at få kontakt til dit eget site, som er placeret på Zorse Medias server.

Integration til andre datakilder

Hele formålet med Zorse Media softwaren er at kunne producere mere for mindre. Hurtigere. Derfor kan produktionsgangen optimeres ved integration til andre datakilder, så kilderne via Widgets eller RSS feeds kan interagere. Dermed skal informationer kun indtastes én gang, før de automatisk generes til formidling.

Modulernes mange muligheder

CMS

Vores CMS modul gør det nemt for dig at producere og redigere indhold på fx hjemmesider, intranet og ekstranet – samt at producere bannerreklamer. Med de specialtilpassede skabeloner kan alle arbejde med billeder, videoer og logoer, der automatisk konverteres til det format, som matcher mediet, du producerer til. Du kan opdatere indholdet direkte eller redigere og uploade manuelt. Gennem brugerrettigheder har du fuld kontrol over, hvem der kun må læse korrektur, og hvem der har adgang til at producere og redigere.

Digitale plakater / Info skærme

Med dette fuldt integrerede modul kan du producere spots, booke og indrykke på skærmene. Du vælger blandt flere standardskabeloner, eller splitspot, der har et nyheds-feed i bunden af skærmen. Desuden kan du indrykke film direkte på skærmene. Med brugerstyring fastlægger du, hvem der kan indrykke hvad – og på hvilke skærme. Du kan tidsbestemme indrykningerne og flytte rundt på rækkefølgen af spots i loopet.

E-mails

Med Zorse Media kan alle i organisationen nemt og hurtigt producere kreative e-mails i HTML eller PDF med billeder, tabeller og tekster. Vælg fx tekststørrelse alt efter, om du vil sende tilbud, nyheder eller noget tredje – og beskær billederne direkte i systemet. Når du visuelt har godkendt mailen sendes den direkte i f.eks. I loggen kan du se hvem der har modtaget mailen og hvor mange der har åbnet den.

Inspire
Vordingborg Bibliotekerne anvender Zorse
På digitale skærme præsenteres bibliotekets materialer ved hjælp af forsidevisning. Forsiderne præsenteres via temaer, som defineres ved CQL-søgninger. Ved klik på forsiderne vises bl.a. indholdsnote, materialets placering, reserveringsknap, værker i samme serie samt ”Mere af samme forfatter”.
Mediedatabase
I databasen organiserer, arkiverer og optimerer du brugen af alle digitale medier, som logoer, flashfiler, grafik, billeder og videoer – der automatisk konverteres til korrekt format og opløsning, uanset om du producerer et spot eller en tryksag. Som bruger har du direkte adgang til relevante filer i mediedatabasen. Tags og søgekriterier gør, at du hurtigt kan finde det billede, du søger.
Mødedisplays
Med et dynamisk mødedisplay-modul fra Zorse Media kan du enkelt og effektivt guide medarbejdere, samarbejdspartnere og gæster i huset til de rette lokaliteter. Mødeskærmene kan opdateres manuelt, eller via en indbygget integration til kalendersystemet. Endelig kan du vælge touchskærme ved mødelokalerne, og få større fleksibilitet og helt nye features.
Sociale medier
Zorse Media gør det enkelt at markedsføre sig professionelt på de sociale meder. Uden eksterne omkostninger til produktion. Med få klik udfylder og redigerer du skabelonerne – og producerer dermed nemt kampagner og aktiviteter til offentliggørelse på Twitter, Facebook, LinkedIn med videre. Uanset hvem, der udfører opgaven, overholder typografi, farver, logo og design firmaets grafiske retningslinjer.
Trykte medier
Tryk-modulet giver adgang til produktion af skilte, plakater, løsblade og foldere, hvor billeder automatisk konverteres til korrekt format og opløsning. Materialet har skæremærker og andre specifikationer til brug for trykkeriet – men du kan også printe selv. Den stramme skabelonstyring sikrer, at typografi, farver, logo med videre overholder alle grafiske retningslinjer.
Wayfinder
Få et interaktivt oversigtskort over bygningen, så besøgende nemt kan finde den person eller det sted de søger.